Close

Algemene voorwaarden

De spelregels aan flottielje zeilen met Atlantic Sailing

We varen voor ons plezier, dus het reisdoel van het flottielje is geen doel op zich maar moet binnen prettige grenzen bereikbaar zijn.

De etappes worden zoveel mogelijk in dagtochten gevaren. Tijdens elke de etappe houden we via de marifoon contact met elkaar. De flottielje leider roept elk uur elk jacht afzonderlijk aan.

Wij  hebben niet alles in eigen hand. Er kunnen (weers)omstandigheden voorkomen waardoor we niet kúnnen uitvaren. De reis kan dus langer duren dan gepland. Er worden dan geen extra kosten voor de begeleiding in rekening gebracht.

De reis naar ons volgende doel wordt dagelijks besproken in een briefing. Ook evalueren we dan het verloop en de bijzonderheden van de vorige etappe.

De flottielje leider verzorgt de betaling van de havengelden. Deze worden later op de dag – of tijdens de briefing – bij iedere afzonderlijke deelnemer opgehaald.

Tijdens het flottielje blijven we onder de Nederlandse wet. In het buitenland en de havens dienen de deelnemers de lokale wetten en regels te respecteren.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar tijdens de zeilreis steken we elkaar altijd de helpende hand toe. Bijvoorbeeld tijdens het aan- en afmeren. Het is per slot van rekening een Flottielje zeilreis. Oh ja, niet geheel onbelangrijk: geef en maak ruimte in de havens.

 

Enkele voorwaarden voor deelname aan het flottielje zeilen bij Atlantic Sailing

De bemanning en uw schip is helemaal in gereedheid gebracht om op open zee te kunnen varen.
Het deelnemende schip kan een snelheid behalen van minimaal 5 knopen. Dit zowel onder zeil als op de motor.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen schip en de bemanning. Deelname aan het flottielje is voor eigen risico. De flottielje leider en Atlantic Sailing is nimmer aansprakelijk.
Wij gaan ervanuit dat aan boord van uw boot de benodigde zeekaarten, pilots en navigatie middelen voor de reis aanwezig zijn.

Uw schip is verzekerd voor het te bevaren gebied en er is een ICP of een zeebrief aan boord. (ICP, bewijs van eigendom, deze is eenvoudig te verkrijgen bij het Watersportverbond).

Tijdens het flottielje dient u de instructies en navigatie advies op te volgen. Indien u vroegtijdig het flottielje verlaat of de vaar- en navigatieadviezen niet opvolgt, dan vervalt de begeleiding van de flottielje leider en Atlantic Sailing. Er vindt geen restitutie plaats van de deelnamekosten.

De volledige algemene voorwaarden kunt u bij ons opvragen.

 

 

Vraag informatiepakket nu aan